Startside

 Informasjon

 Boforhold

 Fakta

 Nødpeiler /GPS

 Sikkerhet

 Fotoalbum

 Video

 Prisliste

 Bookingliste

 E-post

 Aktiviteter

 Fosen

 Nyheter

 Kart

Veibeskrivelse

 Været

 Linker

 

Rønsholmen Brygger
N-7130 Brekstad
Tlf: +47 72523318
Fax: +47 72523479
Mob: 926 05 187

Litt om Fosen

Halvøya på nordvestsida av Trondheimsfjorden utgjør en naturlig avgrenset geografisk enhet. Det som gjør området så spennende er de store variasjonene, i såvel landskap som bosetting og næringsmønster. Fosen kan framvise noen av de eldste sporene etter mennesker i Norge, faktisk mer enn 11 000 år gamle. Men Fosens historie er først og fremst fortellingen om et nøysomt folk som sakte, men sikkert la grunnlaget for dagens velstand.

Mangfoldet preger Fosen-landskapet
Fosen er kontrastenes land. Fra kystlandskap med skjærgård, lyngheier og lune fjorder kan du få på kilometer nå vakre fjell og daler: Mellom ytterpunktene finner du kulturlandskap, skoger, våtmarksområder, ville elver og stille bekker og vann. Og været skifter like fort som terrenget. Det store artsmangfoldet innen dyre-, fugle- og planteliv imponerer og bidrar til å gjøre Fosen til et fascinerende turterreng! Her får du følelsen av å leve...

Sesonger
De forskjellige fiskeslagene kommer inn til ulike tider, på vårparten er det stort sett småtorsk og sjøørret som biter, i alle fall ved land. Senere kommer seien og makrellen. På sensommeren kommer innsiget av sild. Flere av stedene langs Fosens kyst er bygget opp på det rike sildefisket som foregikk her fra slutten av det forrige århundret. Selv om bestanden ikke er som den gang, er mulighetene for gode fangster fremdeles til stede.


 

Solnedgang© Rønsholmen Brygger , Norway