Startside

 Informasjon

 Boforhold

 Fakta

 Nødpeiler /GPS

 Sikkerhet

 Fotoalbum

 Video

 Prisliste

 Bookingliste

 E-post

 Aktiviteter

 Fosen

 Nyheter

 Kart

Veibeskrivelse

 Været

 Linker

 

Rønsholmen Brygger
N-7130 Brekstad
Tlf: +47 72523318
Fax: +47 72523479
Mob: 926 05 187

 

                                                     

Nyheter fra Rønsholmen og Ørland. 

25.03.1
5

Besluttning fattet av våre politikere:

Fra 1.mai i år må alle som er i båt inntil 8m ha redningsvest på.
Påbudet gjelder når båten er i bevegelse.

Vi tilbyr normale redningsvester gratis for alle våre gjester. Det er også mulig å leie oppblåsbare vester til kr 85,- pr.uke.  
Å anskaffe seg flytedress vil være en god investering og en billig forsikring.

 

27.09.14

Fra sesongen 2015 kan vi tilby havfisketurer med vår nye «walk around» båt av typen Sargo 28 Explorer.

Vi kan i år se tilbake på en fantastisk fin sommer med gode fangster gjennom hele sesongen.
I løpet høsten vil det bli foretatt mudring av seilingsleden ut fra havnen, samt at moloen at også vil bli forsterket.

   
28.09.13

Så har vi lagt nok en sesong bak oss. Våre sist besøkende gjester var heldig med vær og fangst.  Igjen ble det fanget stor-sei på fra 6-10kg. Ellers har det vært svært variert med fiske gjennom sesongen. I vår var det svært kaldt og normalt lite oppblomstring av plankton og næring for fisken.  Til tross for dette ble det fanget store kveiter (45kg),lange og brosme.

De fleste av båtene er nå kommet i hus og er gjort klar for vedlikehold. Det har vist seg at 25Hk-motorene konstruksjonsmessig ikke er gode nok. De gjennværende av disse vil derfor bli byttet ut med 30Hk motorer til neste sesong.

05.04.13

Vi har nå fått et begrenset antall av automatisk oppblåsbare flytevester for utleie. Prisen blir Kr 75,- / uke.  Standardvestene er som tidligere, uten kostnad.


23.03.13
 

Vi har gjenom vinteren arbeidet med å forbedre sikkerheten. Vi har laget en egen side om sikkerhet. Det er også utarbeidet en egen video om sikkerhet på sjøen.
Sikkerhetsvideo

15.03.13

I regi av Trøndelag Reiseliv er det lagt ut noen fine filmer fra Trøndelagsregionen:  
http://www.youtube.com/watch?v=jpfx35vhq_A
 

http://www.youtube.com/watch?v=Bmwo6_ynkGc

05.12.12

Som et ledd i det forebyggende arbeidet med sikkerhet, har vi etter krav fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) innskjerpet våre sikkerhetsrutiner ved båtutleie.

Dette kommer etter at det hvert eneste år forekommer dødsulykker i forbindelse med turistfiske.

Det vil aldri bli helt uten risiko å ferdes på sjøen, men vi kan alle forbedre oss, og prøve å gjøre risikoen så liten som mulig.

Vi som båtutleier, kan bidra ved å gjøre båten så sikker som mulig og sørge for at den er i god stand. Videre kan vi forbedre oss på gi informasjon til båtfører om farer og nødprosedyrer, samt alltid å ha gode værmeldinger tilgjengelig. Vi må også bevisstgjøre båtfører på hans ansvar og plikter.

Det er også viktig at de som er født etter 01.01.1980, og ønsker å leie båt med motor større enn 25PS, medbringer båtførerbevis. Dette vil bli kontrollert før nøkkel utleveres.

DSB skal føre tilsyn og kontroll med at loven blir fulgt. Målsettingen er å redusere fare for alvorlige skader og dødsfall. DSB har allerede i 2012 gjennomført flere stikkprøver og funnet mangler.

DSB har for øvrig i oppdrag fra Justisdepartementet å utarbeide en ny forskrift som stiller generelle sikkerhetskrav til oss som utleiere. Når denne er klar kan ytterligere endringer komme. Les mer.

16.03.12

Arbeidet med å reparere skadene på molo og vei  etter høsten og vinterens stormer er nå i full gang.  
                                            

07.03.12

Er nå tilbake fra ferie i Thailand med herlig varme og sol. Er nå i gang med gjøre båtene klare for sesongen. De første båtene er allerede på sjøen og er prøvekjørt.
 

Nytt i år er at man på fergene over Trondheimsfjorden må betale bompenger.  Grunnen til dette er at man har vedtatt en større utbygging av hovedveinettet i hele Fosenregionen. Prisene på ferger og bompengesatser ligger på vår linkside.

 

06.03.10

Informasjon for sesongen 2010

Nytt for dette året er reglene for båtførerbevis og minstemål for fisk.

Vi ber alle om å sette seg inn i de nye reglene. Det ligger info om dette på linksidene. For å påse at reglene etterleves, varsles det om hyppige kontroller både på sjøen og i de enkelte havner.

Som kjent har noen av våre gjester blitt bedt om å fylle ut fangstskjema i enkelte uker gjennom de siste to årene. I begynnelsen av februar var vi på Havforskningsinstituttet i Bergen, og har mottatt resultater av fangstskjemaene. De av gjestene som er interessert om resultater, bes henvende seg om dette i resepsjonen. Instituttets hjemmesider finner du her: http://www.imr.no/

For øvrig er vi også i samarbeid med forskningsinstituttet NORUT i Tromsø. NORUT gjør nå som en del av sitt prosjekt, en rundspørring om fisketurisme i Norge. Instituttet er veldig takknemlig for alle besvarelser spørreskjemat . Skjemaet finner du her: https://web.questback.com/norut/ft/

 

 

 

06.01.10
Invendige malerarbeider er beregnet ferdig i god tid før sesongstart 2010.
                                       
23.11.09
For 2010 sesongen vil alle våre båter være utstyrt med  el- start motorer.


08.7.09
Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at bestemmelsene om minstemål også skal gjelde for norske og utenlandske fritidsfiskere fra 1. januar 2010.
http://www.fiskeridirektoratet.no/fiskeridir/fritidsfiske/minstemaal-og-fiskeforbud


07
.11.08  
Vi er nå kommet godt i gang med renoveringen av sløyerommet.


06.11.08
Regjeringen har besluttet å innføre obligatorisk båtførerbevis for fritidsbåter fra 1. mai 2010
. Det obligatoriske kravet til båtførerbevis vil gjelde båtførere som er født etter 1. januar 1980. Det blir nødvendig med et slikt bevis for å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter.

10.06.08

For å øke kunskapen om kystfiskebestandene har vi innledet et samarbeid med Havforskningsinstituttet. Det er i første omgang tale om et forprosjekt som løper
over tre år. Instituttet presenterer prosjektet her

10.05.08

Det er i dag gjort endringer på siden med lenker. Her finnes nå en link til vår samarbeidspartner i Brattislava.

 

30.09.07
Ny videosnutt er i dag tilgjengelig. For å se den, klikk på video i navigasjonsfeltet.

 13.06.07
Jeg har i dag lagt ut bilder for bruk som skrivebordsbakgrunn på PC. Bildene har format 1024 x 768 piksels. Du kan finne disse i navigasjonsfeltet under ”Fotoalbum”.

Ketil


18.05.07

Siste uke har igjen siste års innføring av utførselskvoter vært fremme i media. For vår egen del har vi ikke hørt verken fra Fiskeri- og Kystdepartementet eller fra Havforskningsinstituttet som skulle kartlegge omfanget av turistfisket i år.

Det som imidlertid er sikkert, er at vi har mistet ca. 30% av vår omsetning på grunn av innføringen av  utførselskvoten.  Dette betyr for vårt vedkommende en            omsetningssvikt på flere hundre tusen kroner. Noe som medfører at alle planer om nye investeringer er lagt bort.

Utførselskvoten rammer i første rekke de av våre gjester som tidligere har vært 2 eller 3 uker. I tillegg rammes de fiskeklubber eller grupper som tidligere har organisert seg med en bil som har kjørt utstyr og fisk, og hvor de andre reiser med fly.

I de 2 – 3 månedene hvor det er skoleferie, og hvor det hovedsakelig er familier som er våre gjester, er problemet lite i og med at alle personer i familien over 12 år har sin kvote.

Vi kan imidlertid ikke leve av å ha gjester hos oss bare 8-10 uker i året. 

Vi er avhengi av å ha hver utleieenhet belagt ca. 25 uker pr. år. Dette betyr en sesong som strekker seg fra slutten av mars til midt i oktober.

Vi er klar over at en form for regulering må til. Etter vår mening ville det da være langt bedre å regulere alt fritidsfiske i Norge gjennom strengere redskapsbegrensninger og å innføre minstemål for fisk også for fritidsfiske, dersom det er fiskebestanden man bekymrer seg for.  Videre burde minstemålet for torsk sør for 64 grader nord økes for yrkesfiske. Minstemålet her er i dag 30 cm.!!

Slik uttalelsene både fra departementet, forskere og Fiskarlaget har kommet gjennom det siste året, er vi imidlertid ikke lengre sikre på at den innførte reguleringen har noe med resursene å gjøre.  

 

06.04.07

Vi har nå mottatt informasjon om Garten Havfiske som arrangerer fisketurer fra Garten havn. Informasjonen er gitt oss på engelsk. Info på Linkesiden.

 

17.01.07

16. og 17. Januar 2007 ble det i regi av NHO Reiseliv, avholdt Nasjonal konferanom fisketurisme på Stjørdal hvor vi var tilstede.

Tilstede var også blant andre representanter for Fiskeri- og Kystdepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet Fiskeriderektoratet, Havforskningsinstituttet, Innovasjon Norge, NORUT Samfunnsforskning og Norges Fiskarlag.

Hovedtema for konferansen ble, ikke uventet, utførselskvoten på 15 kilo fiskefilet pr. person som ble innført midt i sesongen 2006.

I utgangspunktet hadde Fiskeri- og Kystdepartementet, forståelig nok, et ønske om å regulere beskatningen av kysttorsk. Dette endte imidlertid med noe som for næringen må anses som en katastrofe. Med 14 dagers varsel ble det fra 1. Juni 2006 innført en utførselsgrense på 15 kilo filet pr. person, uavhengig av fiskeslag og oppholdstid i landet.

  Konklusjonen fra konferansen kan kort oppsummeres slik:

  • Tiden med fritt fiske er definitivt forbi.

  • Utførselskvoten på 15 kilo filet pr. person står fast inntil videre.

  • Et utvalg på ca. 50 fisketurismebedrifter langs hele kysten skal i 2007 delta i et forprosjekt med fangstregistrering og rapportering i regi av Havforskningsinstituttet. Fra 2008 skall alle fisketurismebedrifter med i registreringen. Med grunnlag i de tall som fremkommer, vil næringen på nytt ta opp spørsmålet om hvordan reguleringer skal innrettes med  Fiskeri- og kystdepartementet og forhåpentligvis kunne få til endringer fra sesongen 2009.

Situasjonen er imidlertid kritisk og alle bedrifter ser ut til, i større eller mindre grad, å få en nedgang i belegget for 2007 sammenlignet med 2006. De fleste rapporterer om svikt i ordretilgangen på mellom 20 og 40 prosent. Dette er dramatisk i et av de viktige segmentene innenfor naturbasert opplevelsesferie hvor det har vært en jevn vekst siden tidlig på 90-tallet. Dette har dermed vært en av suksesshistoriene i omstillingen av kystnorge så langt.

Nå ser det imidlertid ut til at næringen får en knekk. Avhengig av gjeld og endelig resultat for sesongen 2007, vil dette bety at mange anlegg vil få store økonomiske problemer.

Som et strakstiltak ber næringen derfor om at utførselskvoten heves til 25 kilo filet pr. person inntil tallene fra Havforskningsinstituttet foreligger i 2008 og det kan fastsettes en mer hensiktsmessig regulering fra 2009.

Uopprettelig skade er imidlertid allerede skjedd i forhold til våre utenlandske kunder. Dette beklager vi sterkt!  

05.01.07                                                                                                                 

Fra 1. Januar 2007 er det på Fergesambandet Breksted - Valset ny ferjeoperatør. 

Vi har fått en ny ferje og kapasiteten er økt med ca. 30%. 

Dette medfører også noen små justeringer av rutetabellen. 

Den nye rutetabellen finner du på vår linksiden.

 

 

                                                                             

© Rønsholmen Brygger, Norway